Aanvraag vergunning - Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven - Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (AL-t) - het verlengen van de termijn van het tijdelijk gebruik van het postsorteercentrum

Redactie Bilthovennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Bilthoven.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleidNatuur en milieu | Organisatie en beleidRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Aanvraag vergunning - Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven - Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (AL-t) - het verlengen van de termijn van het tijdelijk gebruik van het postsorteercentrum

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.De aanvraag betreft het verlengen van de termijn van het tijdelijk gebruik van het postsorteercentrum. Ontvangstdatum aanvraag: 18-09-2023 Aanvrager: Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein Zaaknummer: 12253324Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Onder bekendmakingen op loket.odnzkg.nl zullen wij dan ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.Alle stukken inzien? Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Bilthoven
  2. Natuur en milieu | Organisatie en beleidNatuur en milieu | Organisatie en beleidRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleid