Search
Close this search box.

Aanvraag vergunning - Antonie v Leeuwenhoekln 9, Bilthoven - het uitbreiden van het Genetisch Gemodificeerde Organismen gebied

Redactie Bilthovennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Bilthoven.

Aanvraag milieuvergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Aanvraag vergunning - Antonie v Leeuwenhoekln 9, Bilthoven - het uitbreiden van het Genetisch Gemodificeerde Organismen gebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen. De aanvraag betreft het uitbreiden van het Genetisch Gemodificeerde Organismen gebied. Ontvangstdatum aanvraag: 20-12-2023 Aanvrager: Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein Zaaknummer: 12486275 Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Onder bekendmakingen op loket.odnzkg.nl zullen wij dan ook de bij het besluit behorende stukken publiceren. Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen. Alle stukken inzien? Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Bilthoven
  2. milieuvergunning