Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeente De Bilt – omgevingsvergunning (OPA) besloten Omgevingsvergunning verlenen, kappen van 1 grove den (H. Segherslaan 54), Hercules Segherslaan 54, 3723GV Bilthoven

Redactie Bilthovennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Bilthoven.

Aanvraag kapvergunning

De ingediende aanvraag voor Hercules Segherslaan 3723GV 54 Bilthoven luidt als volgt:

Gemeente De Bilt – omgevingsvergunning (OPA) besloten Omgevingsvergunning verlenen, kappen van 1 grove den (H. Segherslaan 54), Hercules Segherslaan 54, 3723GV Bilthoven

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende omgevingsvergunning : Voor: kappen van 1 grove den (H. Segherslaan 54) Locatie: Hercules Segherslaan 54, 3723GV Bilthoven Datum besluit: 19-03-2024 Zaaknummer: 755021 Type bekendmaking: Procedure OPA Bezwaar Het besluit inclusief de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken in het gemeentehuis bij het informatiecentrum ter inzage. Voor het bekijken van de ter inzage liggende stukken kunt u een afspraak maken bij het informatiecentrum op (30) 228 94 11 of via de website www.debilt.nl/afspraak Indien u van mening bent dat u door dit besluit rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Dit kan digitaal via het formulier op onze website (met uw DigiD). Het indienen van een bezwaarschrift per e-mail is niet mogelijk. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. Als u wilt voorkomen dat het besluit in werking treedt, dan moet u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige Voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet voor een dergelijke voorziening ook griffierecht betalen. Voor meer informatie over de hoogte daarvan kunt u contact opnemen met de griffier van de rechtbank (030) 223 30 00.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen bilthoven
  2. kapvergunning