Bekendmakingen Bilthoven

Op deze pagina vind je de lokale bekendmakingen in Bilthoven. Dit zijn vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Bilthoven. Gemeentes zijn verplicht om deze te dupliceren. 

Alle vergunningen zijn ook te vinden op de site van de overheid.

Bekijk alle vergunningaanvragen in Bilthoven

Wanneer je doorklikt op een bekendmaking lees je meer over de aanvraag die is gedaan. Wat de aanvraag inhoudt, wie deze heeft gedaan en hoe je eventueel bezwaar kan indienen wanneer je het niet eens bent met de vergunningaanvraag.